Hoolekogu
Kool

Loo Keskkooli hoolekogu koosseis:

Silja Risti     
Ewa Metsis  
Allar-Reinhold Veelmaa
Sirje Aava
Kätlin Ütsik
Gerli Liivet
Triin Krünberg
Elo Sepp
Anna-Maria Kulbert
Vello Voog
Roland Rikolas
Jüri Paavel - vallavolikogu esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid