Loov- ja uurimistööd
Kool

 

Loo KK uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhend

 

Tähtaeg Tegevuse etapp
1.09 – 20.10.2017 Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.
31.10 – 1.12.2017 Materjali kogumine ja analüüsimine.
7.12.2017 I seminar 11.klassile: töö eesmärgi, uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.
11.12 – 15.12.2017 Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.
4.12.2017 – 31.01.2018 Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.
1.02.2018 –6.04.2018 Töö vormistamine, viimistlemine ja juhendajale esitamine.
26.02.2018 – 2.03.2018 II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.
9.04.2018 – 13.04.2018 Töö esitamine retsenseerimiseks.
16.04.2018 – 24.04.2018 Töö retsenseerimine.
16.04.2018 – 27.04.2018 Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.
2.05 – 11.05.2018 Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.
14.05.2018 – 1.06.2018 Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.