Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2016/2017. õppeaasta riigieksamite õppeained, vormid ja ajad leiad http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid

eesti keel (kirjalik) 24.04.2017
inglise keel (kirjalik) 02.05.2017
inglise keel (suuline) 03.-09.05.2017
matemaatika (kirjalik) 12.05.2017
koolieksam 8.06.2017

saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

                                                           (suuline)

30.11.2016

5.-9.12.2016

 

Põhikooli lõpueksamid

2016/2017. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

eesti keel (kirjalik) 01.06.2017
matemaatika (kirjalik) 07.06.2017
valikeksam 13.06.2017

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise aeg 2016/2017. õppeaastal:

3. klass

eesti keel (kirjalik) 10.05.2017
matemaatika (kirjalik) 16.05.2017

6. klass

eesti keel (kirjalik) 3.05.2017
matemaatika (kirjalik) 9.05.2017
muu õppeaine (kirjalik) 18.05.2017