Väikeklass
Kool

Loo Keskkoolis on alates 2015-2016 õppeaastast loodud algklassi õpilastest liitklassina toimiv väikeklass, mille õpetaja on eripedagoogilise ettevalmistusega. Väikeklassis õpib kuni 4 õpilast, kes vajavad õpitulemuste saavutamiseks suuremat individuaalset tähelepanu ja rahulikumat keskkonda.