Avaleht
Kool

Aktused

LOO KOOLI AVAAKTUSED TOIMUVAD
PÜHAPÄEVAL, 1. SEPTEMBRIL 2019
2.-4.KLASS    KELL 9.00
5.-12.KLASS  KELL 10.00
1.KLASS         KELL 13.00

  I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Riikliku õppekava õppeained 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
eesti keel: 7 6 6 5 4 3 3 3 2
kirjandus: 0 0 0 0 2 2 2 2 2
inglise keel (A-keel): 0 0 3 4 3 4 3 3 3
vene keel/saksa keel (B-keel): 0 0 0 0 1 3 3 3 3
matemaatika: 3 5 5 5 5 5 6 4 4
loodusõpetus: 1 2 2 2 2 3 2 0 0
geograafia: 0 0 0 0 0 0 1 2 2
bioloogia: 0 0 0 0 0 0 1 2 2
keemia: 0 0 0 0 0 0 0 2 2
füüsika: 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ajalugu: 0 0 0 0 2 2 2 2 2
inimeseõpetus: 1 1 1 0 1 1 1 1 0
ühiskonnaõpetus: 0 0 0 0 0 1 0 0 2
muusika: 2 2 2 2 1 1 1 1 1
kunst: 0 0 0 1 1 1 1 1 1
(kunst) tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus: 3 4 3 2 2 2 2 2 2
kehaline kasvatus: 3 3 2 3 3 2 2 2 2
arvutiõpetus: 0 0 1 1 1 0 0 0 0
KOKKU: 20 23 25 25 28 30 30 32 32
Keeleõppe tunnid (ringitund)                  
saksa keel: 1 2 2 2 2 2 2 2 2
soome keel 0 0 0 0 0 0 0    0 0
inglise keel: 1 2 0 0 0 0 0 0 0
vene keel 0 0    1 1 1 0 0 0 0
eesti keel (võõrkeelena): 2 2 2 1 1 1 1 1 1