Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2019/2020. õppeaasta riigieksamite  õppeained, vormid ja ajad leiad

 https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

eesti keel (kirjalik)

20.04.2020

inglise keel (kirjalik)

04.05.2020

inglise keel (suuline)

05.-11.05.2020

matemaatika (kirjalik)

22.05.2020

koolieksam

8.06.2020

saksa I astme keelediplomi eksam

                                                

Märtsi lõpp 2020

 

Põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad  https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/

eesti keel (kirjalik)

01.06.2020

matemaatika (kirjalik)

04.06.2020

valikeksam

10.06.2020

 

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise aeg 2019/2020. õppeaastal:

  1. klass

Eesti keel         12.05.2020

  1. klass

Eesti keel         13.05.202

4.klass

Loodusõpetus   1.-2.10. 2019

7.klass

Loodusõpetus  24.-25.09.2019