Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2018/2019. õppeaasta riigieksamite  õppeained, vormid ja ajad leiad

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

eesti keel (kirjalik)

22.04.2019

inglise keel (kirjalik)

06.05.2019

inglise keel (suuline)

07.-10.05.2019

matemaatika (kirjalik)

24.05.2019

koolieksam

12.06.2019

saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

                                                         (suuline)

28.11.2018

 12.11.18-13.01.2019

 

Põhikooli lõpueksamid

2018/2019. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad  http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

eesti keel (kirjalik)

03.06.2019

matemaatika (kirjalik)

10.06.2019

valikeksam

13.06.2019

 

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise aeg 2018/2019. õppeaastal:

  1. klass

eesti keel (kirjalik)

8.05.2019

matemaatika (kirjalik)

15.05.2019

4.klass

Loodusõpetus (kirjalik)

2.10.2018

  1. klass

eesti keel (kirjalik)

14.05.2019

matemaatika (kirjalik)

21.05.2019

 

7.klass

Loodusõpetus (kirjalik)

25.09.2018