Uudised
Kool

YouTube Factory

I  koolitustsükkel toimub maikuus ja juunikuus. Kokku toimub 9 koolituskorda ja lõpupidu.

 

Koolitusgrupid on moodustatud alljärgnevalt:

I grupp – Viimsi vald (18 noort)

II grupp – Jõelähtme vald (9 noort) ja Maardu linn (9 noort)

III grupp – Anija vald (9 noort) ja Raasiku vald (9 noort)

IV grupp – Rae vald (12 noort) ja Kose vald (6 noort)

V grupp – Maardu linna venekeelne grupp kõikidele (18 noort)

 

Ühes koolitustsüklis toimub 9 kohtumist erinevate koolitajatega. Noortegruppe toetab kogu  koolituse kestel mentor/youtuber Martti Hallik. Koolitusgrupid kohtuvad oma mentoriga vähemalt kahel korral oma koolituskohas.

 

Koolituse sisu:

 • Sisuloome ABC + praktiline ülesanne
  • Videomeedia eriliigid
  • Levi võimalused läbi aegade
  • Edukamad sotsiaalmeedia sisuloojad tänasel päeal ning nende taustalood
  • Olulisemad punktid sotsiaalmeedia sisuloome juures
  • Video stsenaariumi kirjutamine
 • Sisuloome ABC praktiliste ülesannete hindamine ja korrektuurid. FIlmimise plaani koostamine
  • Stsenaariumite esitlemine ning tagasiside andmine personaalselt.
 • Filmimine, valgustus, heli
  • Telefon kaamerana - käsitlemine, liikumine, nurkade valimine
  • Valguse kasutamine - naturaalne/tehis
  • Heli olulisus videotes - õige lahenduse valimine
 • Kaamera tundmaõppimine: teooria + praktika. Praktiline ülesanne - esimesed katsetused
  • Kirjutatud stsenaariumite põhjal esmaste videote loomine
 • Drooni tundmaõppimine + praktika. Praktiline ülesanne - esimesed katsetused

-          Droonide lennutamist puudutav seadusandlus ja regulatsioonid ning oskus piiranguid operatiivselt leida;

-          Lennutamiseks vajalik ettevalmistus, akude laadimine, ohutus ja õige kasutamine ning hoiustamine;

-          Multikopteri e. drooni ehitus, ülevaade eri droonide liikidest ja neile kehtivatest nõuetest;

-          Droonioperaatori töö ohutud võtted ja praktika, lennusaatja (pult) omadused ja  kasutus;

-          GPS seadmed -/ kasutamine;

-          Tarkvara kasutus ja diagnostika;

-          Droonilennutamise eelsed protseduurid: nõuded, tingimused ohutuse tagamisel (Lennuameti piirangud ohualadel ja lendude kooskõlastamine);

-          Lennupraktika

 • Monteerimise ABC
  • Failide sorteerimine
  • Importimine
  • Esmane montaaž
  • Katteplaanid
  • Heli
  • Värvid
 • Monteerimise eriefektid
  • Üleminekud
  • Maskid
  • Subtiitrid
 • Montaaži praktiline ülesanne ja monteeritud materjali hindamine
  • Varasemalt filmitud materjalidele montaaž ning tekstid.
  • Tööde esitlemine ning tagasiside andmine personaalselt.
 • Kanali loomine ja levi - nipid/trikid
  • YouTube platvormi ajalugu ja tutvustus
  • Tehniline teostus ja võimalused
  • Lõpupidu

 

 

Mida vaja veel teada koolituse kohta:

 • Koolitusgruppidesse saamine toimub läbi internetis registreerimise. Esitatud ankeedid vaatavad üle projekti koordinaator, youtuber/mentor, Creatly OÜ esindaja ja noorsootöötaja. Anija valla kodulehele (anija.ee) luuakse 24.04.2019 koolitusele registreerimise ja info jagamise ning küsimuste-vastuste edastamise võimalus.
 • Noored liiguvad koolitustele võimaluse korral ühistranspordiga, mille piletid kompenseeritakse. Nendel noortel, kel ühistranspordi võimalus puudub saavad kasutada projekti koordinaatori poolt tellitud transporti (buss, auto). Transpordi logistika selgub koheselt kui noored on koolitusgruppidesse välja valitud.
 • Maardu venekeelsesse koolitusgruppi saavad minna ka kõikide teiste Harju KTG piirkonna venekeelt kõnelevad noored.
 • Noortekeskuste kohapealseid mentoreid koolitatakse eraldi iMac arvuti kasutamise ja drooni lennutamise osas.