Koolieelne rühm
Kool

Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele
koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse
arengut puudutavates küsimustes.


Seoses olukorraga riigis ei plaani kool sellel aastal esimesel korral
koolieelse rühma kokkusaamisi koolimajas. Esimene kokkusaamine toimub
Zoomi keskkonnas 11.veebruaril kell 18.30. Selleks, et lapsevanem saaks
kohtumisest osa võtta ning ühtlasi koolikohale kandideerimiseks palume
täita küsitluse aadressil: https://forms.gle/CAyuhPw3k8XZwJYD6

Kutse kohtumisele saadetakse 30 minutit enne selle algust vanema poolt koolile küsitluse vastustes
edastatud meiliaadressile.