Uudised
Kool
LOO KOOLI INFOLEHT 29.03.2011
Õnnitleme! Rain Kaaret 9.kl. sai Harjumaa sisekergejõustiku MV-l 24.03.2011 kuulitõukes2.koha tulemusega 11.60 ja kaugushüppes tulemuse 5.08, mis andis 8.koha.
Tänu kõigile sportlastele ,kes kaitsesid maakonnas Loo kooli au. Täname ka juhendajaid!

Täname kõiki kevadisel koolivaheajal ürituste korraldajaid ja toetajaid ning ka osalejaid!
.
TEATED 28.03.2011 toimunud KULTUURITÖÖ ÜMARLAUALT:
1.Alates 1.aprillist 2011 on Loo Noortekeskuses tööl ka Janno Kübar ja katseliselt on Loo Noortekeskus avatud esmaspäevast reedeni kell 13.00 kuni 21.00 2.Pühapäeval, 24.aprillil toimub pidulik MUNA AVAMINE Peterburi tee otsas.
3.Pühapäeval, 8.mail toimub Lool SUUR GRILLFEST.
4. K.1.juunil toimub Loo staadionil meie valla lastele ühine SPORDIPÄEV

ÄRA VISKA ÄRA! TASUTA RIIETE JAGAMINE LOOL
T.29.märtsil ja N 7.aprillil kell 17.00- 18.00 JLS-i toimeabi ruumis Lool juuksuri kõrval.
Samas võtame vastu puhtaid ja terveid riideid, jalanõusid, mänguasju!

LOO KOOLI HOOLEKOGU T.29.03.2011 kell 19.00 õpetajate toas Õpilaste uus esindaja hoolekogus on ÕOV president Liis Talivere 11.kl.
Õpetajate uued esindajad on õppealajuh.Mare Lilleorg ja matem. õp. Allar Veelmaa

KLASSIVANEMATE INFOTUNNID KOLMAPÄEVITI KOOLI AULAS kell 9.40-9.50 1.- 4.klass ja kell 10.35-10.55 5.- 12.klass. Palun kõigil osaleda!

LOO KOOLI ÕPILASOMAVALITSUSE (ÕOV) koosolek N. 31.märtsil kell 11.40-12.00 NB! Tagasi astusid Claudia Randmeri, Hanna Heiste ja Kristi Kaste 9.kl.
Päevakorras: Uue kultuuriministri leidmine- valimine. Koostöö Loo Noortekeskusega!

JÕELÄHTME LASTEKAITSE SELTSI koosolek K. 30.märtsil kell 16.00-16.30
Arutusele tulevad järgmised teemad:
1.Õitsvate puude ( kirss, õunapuu) istutamisest Loole 1.- 15.maini.Iga klass oma puu!
2.JLS võtab vastu külalisi Soomest .Kalevankankaan kooli 9.klassi 21 õpilast ja 4 õpetajat külastavad Loo kooli esmaspäeval, 23.mail kell 13.00- 15.00 Programm koolis.
3.Lastekaitsepäeva tähistamisest Loo kooli ees K.1.juunil kell 12.00- 14.00 Loo kooli 1.- 6.klassi õpilastele ja Loo lasteaia lastele tuleb külla Päästeamet.
4.Pakume Loo 1.-7.kl. õpilastele suveks tööd Loo TPL-i rühmades juunis ja augustis.
5.Suvised laagrid lastele. Tasuta tuusikud valla lastele. Soovijate registreerimine. JNE.

LAULU-JA TANTSUPEO II EELVOORUS OSALEVAD:
Loo kooli lastekoor õp. A.Värte juhendamisel Viimsi KK-s E.28.03.2011
Loo kooli 2.- 3.kl. rahvatantsurühm õp. M.Limbergi juhendamisel Viimsis T.05.04.11
Loo kooli poistekoor õp. L.Värte juhendamisel Viimsis R.08.04.2011

JÕELÄHTME VALLA LASTE LAULUVÕISTLUS P.3.aprillil kell 12.00 A-saalis
Loo koolist osaleb 18 solist õp. L. Värte juhendamisel ja 1 solist õp. A.Värte juhendam.
Päeva juhid on Loo kooli 11.kl. õpilased Liis Talivere ja Gretel Heinmets

JALGRATTAKOOLI TEOORIAEKSAM toimub E. 11.aprillil kell 14.00-14.45