Õppenõukogu
Kool

2017/2018 õppeaasta

30.08.2017

Päevakord:

1.      2016/17 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.

2.      2017/18 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

3.      Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

4.      Õppenõukogu sekretäri valimine.

5.      Kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest.

6.      Rahuloluküsitluste kokkuvõtted.

5.12.2017

Päevakord:

1.      Õppetöö tulemuste analüüs I trimestril.

 

4.01.2018

Päevakord:

1.      Õppenõukogu otsuse 1-5/6-5 ülevaatamine.