Loov- ja uurimistööd
Kool

 

Loo KK uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhend

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2017/2018 õ.-a.

 

 

Tähtaeg

Tegevuse etapp

1.09 – 20.10.2017

Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.

31.10 – 1.12.2017

Materjali kogumine ja analüüsimine.

7.12.2017

I seminar 11.klassile: töö eesmärgi,  uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.

11.12 – 15.12.2017

Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.

4.12.2017 – 31.01.2018

Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.

1.02.2018 –6.04.2018

Töö vormistamine, viimistlemine ja  juhendajale esitamine.

5.03.2018 – 9.03.2018

II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.

9.04.2018 – 13.04.2018

Töö esitamine retsenseerimiseks.

16.04.2018 – 24.04.2018

Töö retsenseerimine.

16.04.2018 – 27.04.2018

Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.

2.05 – 11.05.2018

Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.

14.05.2018 – 1.06.2018

Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.