Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2017/2018. õppeaasta riigieksamite õppeained, vormid ja ajad leiad http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid

eesti keel (kirjalik) 16.04.2018
inglise keel (kirjalik) 04.05.2018
inglise keel (suuline) 07.-11.05.2018
matemaatika (kirjalik) 25.05.2018
koolieksam 4.06.2018

saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

                                                           (suuline)

28.11.2017

29.11.17-14.01.2018

 

Põhikooli lõpueksamid

2017/2018. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

eesti keel (kirjalik) 01.06.2018
matemaatika (kirjalik) 08.06.2018
valikeksam 13.06.2018

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise aeg 2017/2018. õppeaastal:

3. klass

eesti keel (kirjalik) 24.05.2018
matemaatika (kirjalik) 29.05.2018

6. klass

eesti keel (kirjalik) 16.05.2018
matemaatika (kirjalik) 22.05.2018