Uudised
Kool

Neljapäeva asendused alates 4.tunnist. (õpetajatele, kes lähevad teatrisse) nende õpilaste jaoks , kes jäävad kooli (s.t. ei lähe teatrisse).

5a klass (kooli jääb 16 õpilast)

1.-5.t. tunniplaani järgi, 6.t. vene keel jääb ära

5b klass (kooli jääb 18 õpilast)

Tunniplaan ei muutu

6a klass (4 õpilast koolis)

Tunniplaan ei muutu

6b klass    (kooli jääb 4 õpilast)

1.-4.t. tunniplaani järgi, 5.t. kirjandus jääb ära

7a klass  (kooli jääb 10 õpilast)

4.t. inglise keel koos mõlemal rühmal kl.73

7b klass (kooli jääb 11 õpilast)

4.t. matem .6.t. ette kl.72

5.t. kehaline k. 7.t. ette

8a klass (kõik teatris)     

Kõik õpilased teatris

8b klass( kooli jääb 1 õpilane) 

7.t. vene keel jääb ära

9a klass (kooli jääb 1 õpilane)

7.t. muusika jääb ära

9b klass ( kooli jääb 5 õpilast)

4.t. matem 7.t. ette, 6.t. inglise keel jääb ära