Uudised
Kool

2017/2018 õppeaasta õpikute tagastamise graafik Loo Koolis

4.juuni – 12.juuni 2018.a. kell 8.00 – 16.00


Kui on õpilastel põhjusega vaja tagastada õpikud mõnel teisel ajal, kui tagastusgraafik ette näeb,siis loomulikult võib  tagastada graafiku väliselt.


Tuletan veel klasssijuhatajatele ka meelde, et õpilased ei unustaks  õpikute esimesi osi koju.


Eksamitegijaid ja täiendavale õppetööle jäävad õpilased võivad vastava aine õpikuid laenutada kuni eksami või täiendava õppetöö sooritamiseni.

Võlglastele järgmise õppeaasta õpikuid ei laenutata.

Tagastamata, kaotatud või rikutud õpikud on õppekirjanduse kogu kasutaja kohustatud välja maksma soetusmaksumuses või asendama samaväärsete õpikutega. 

Õpperaamatukogu on avatud 13.06 - 29.06.2018 igal tööpäeval, kell 9.00-14.00